Klikněte pro přečtení označeného textu! Územní plán Hukvaldy Veřejná vyhláška Magistrátu města Frýdku-Místku čj. MMFM 115035/2020 – sdělení o zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Hukvaldy Zobrazení Územního plánu obce v mapovém serveru ObčanServer Zpráva o uplatňování Územního plánu Hukvaldy za období 2015 - 2019 (PDF) Územní studie Z38, Z40, Z43, Z50 Studie systému sídelní zeleně obce Hukvaldy Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Hukvaldy A NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY    A TEXTOVÁ ČÁST       A ZMĚNA Č. 2 pro projednání podle § 50 stavebního zákona       A UPRAVENÉ ZNĚNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY PO ZMĚNĚ Č. 1 ZMĚNOU Č. 2       A GRAFICKÁ ČÁST       A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres soutisk legenda A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres soutisk legenda A.3 DOPRAVA výkres soutisk legenda A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres soutisk legenda A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres soutisk legenda A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE výkres soutisk legenda B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY       B. TEXTOVÁ ČÁST       B. GRAFICKÁ ČÁST       B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres soutisk legenda B.2 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU výkres   legenda B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY výkres soutisk legenda C POSOUZENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ (SEA) D VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY - ZMĚNY Č. 2 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zveřejněno 19. 8. 2020 Územní plán obce Hukvaldy - právní stav po změně č. 1 A TEXTOVÁ ČÁST       A GRAFICKÁ ČÁST       A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000  A.3 DOPRAVA  výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000 A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000 A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000  A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE  výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000  B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY       B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000  Zveřejněno 23. 3. 2016 Územní plán obce Hukvaldy A NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY    A TEXTOVÁ ČÁST       A GRAFICKÁ ČÁST       A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 A.3 DOPRAVA výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY       B. TEXTOVÁ ČÁST       B. GRAFICKÁ ČÁST       B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 B.2 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 C POSOUZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. D POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI PODLE ZÁKONA Č. 114/1992 SB. Zpracovatelé ÚP Zveřejněno 24. 1. 2012  Projekt "Územní plán Hukvaldy" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Ke stažení: Návrh na pořízení územního plánu PDF ODT

Územní plán Hukvaldy


Návrh změny č. 2 Územního plánu obce Hukvaldy

A NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY   
A TEXTOVÁ ČÁST      
A ZMĚNA Č. 2 pro projednání podle § 50 stavebního zákona      
A UPRAVENÉ ZNĚNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY PO ZMĚNĚ Č. 1 ZMĚNOU Č. 2      
A GRAFICKÁ ČÁST      
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres soutisk legenda
A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres soutisk legenda
A.3 DOPRAVA výkres soutisk legenda
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres soutisk legenda
A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres soutisk legenda
A.6

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE

výkres soutisk legenda
B.

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY

     
B. TEXTOVÁ ČÁST      
B. GRAFICKÁ ČÁST      
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres soutisk legenda
B.2

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

výkres   legenda
B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY výkres soutisk legenda
C

POSOUZENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ (SEA)

D

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY - ZMĚNY Č. 2 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Zveřejněno 19. 8. 2020


Územní plán obce Hukvaldy - právní stav po změně č. 1

A TEXTOVÁ ČÁST      
A GRAFICKÁ ČÁST      
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000

A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000 

A.3 DOPRAVA  výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000

A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000

A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000 

A.6

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE 

výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000 

B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY      
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000

 Zveřejněno 23. 3. 2016


Územní plán obce Hukvaldy

A NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY   
A TEXTOVÁ ČÁST      
A GRAFICKÁ ČÁST      
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
A.3 DOPRAVA výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
A.6

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE

výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
B.

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY

     
B. TEXTOVÁ ČÁST      
B. GRAFICKÁ ČÁST      
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
B.2

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
C

POSOUZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB.

D

POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI PODLE ZÁKONA Č. 114/1992 SB.

Zpracovatelé ÚP

Zveřejněno 24. 1. 2012


 Projekt "Územní plán Hukvaldy" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

logoEU


Ke stažení:

  • Návrh na pořízení územního plánu PDF ODT

mr banner 336x280 white

Kalendář kulturních akcí

Říjen 2021
po út st čt so ne

Videogalerie

  • Celou videogalerii naleznete ZDE

TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!