Klikněte pro přečtení označeného textu! Územní plán Hukvaldy Veřejná vyhláška obce Hukvaldy, kterou se oznamuje vydání Změny č. 3 Územního plánu Hukvaldy Veřejná vyhláška obce Hukvaldy, kterou se oznamuje vydání Změny č. 2 Územního plánu Hukvaldy formou Opatření obecné povahy č. 1/2022 a o zpracování úplného znění územního plánu Zobrazení Územního plánu obce v mapovém serveru ObčanServer Zpráva o uplatňování Územního plánu Hukvaldy za období 2020 – 2023 (PDF, 214 kB) Zpráva o uplatňování Územního plánu Hukvaldy za období 2015 - 2019 (PDF, 163 kB) Územní studie Z38, Z40, Z43, Z50, 2/Z9 Studie systému sídelní zeleně obce Hukvaldy Změna č. 3 Územního plánu obce Hukvaldy A NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY    A TEXTOVÁ ČÁST   A ZMĚNA Č. 3   A GRAFICKÁ ČÁST   A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres A.3 DOPRAVA výkres A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY   B. TEXTOVÁ ČÁST   B. TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN   B. GRAFICKÁ ČÁST   B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres B.2 ŠIRŠÍ VZTAHY výkres B.3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU výkres Zveřejněno 15. 12. 2023 Územní plán obce Hukvaldy - Úplné znění po změně č. 3 A TEXTOVÁ ČÁST   A GRAFICKÁ ČÁST   A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres A.3 DOPRAVA  výkres A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE  výkres B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY   B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres Zveřejněno 15. 12. 2023 Změna č. 2 Územního plánu obce Hukvaldy A NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY    A TEXTOVÁ ČÁST     A ZMĚNA Č. 2     A UPRAVENÉ ZNĚNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY PO ZMĚNĚ Č. 1 ZMĚNOU Č. 2     A GRAFICKÁ ČÁST     A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda A.3 DOPRAVA výkres legenda A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE výkres legenda B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY     B. TEXTOVÁ ČÁST     B. GRAFICKÁ ČÁST     B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda B.2 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU výkres legenda B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY výkres legenda C POSOUZENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ (SEA) D VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY - ZMĚNY Č. 2 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zveřejněno 21. 4. 2022 Územní plán obce Hukvaldy - Úplné znění po změně č. 2 A TEXTOVÁ ČÁST     A GRAFICKÁ ČÁST     A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda A.3 DOPRAVA  výkres legenda A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE  výkres legenda B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY     B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda Zveřejněno 21. 4. 2022 Územní plán obce Hukvaldy - právní stav po změně č. 1 A TEXTOVÁ ČÁST       A GRAFICKÁ ČÁST       A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000  A.3 DOPRAVA  výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000 A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000 A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000  A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE  výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000  B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY       B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000 Zveřejněno 23. 3. 2016 Územní plán obce Hukvaldy A NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY    A TEXTOVÁ ČÁST       A GRAFICKÁ ČÁST       A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 A.3 DOPRAVA výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY       B. TEXTOVÁ ČÁST       B. GRAFICKÁ ČÁST       B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 B.2 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000 C POSOUZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. D POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI PODLE ZÁKONA Č. 114/1992 SB. Zpracovatelé ÚP Zveřejněno 24. 1. 2012  Projekt "Územní plán Hukvaldy" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Ke stažení: Návrh na pořízení územního plánu PDF ODT Archív

Územní plán Hukvaldy

  • Zobrazení Územního plánu obce v mapovém serveru ObčanServer

Změna č. 3 Územního plánu obce Hukvaldy

A NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY   
A TEXTOVÁ ČÁST  
A ZMĚNA Č. 3  
A GRAFICKÁ ČÁST  
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres
A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres
A.3 DOPRAVA výkres
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres
A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres
B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY  
B. TEXTOVÁ ČÁST  
B. TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN  
B. GRAFICKÁ ČÁST  
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres
B.2 ŠIRŠÍ VZTAHY výkres
B.3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU výkres

Zveřejněno 15. 12. 2023


Územní plán obce Hukvaldy - Úplné znění po změně č. 3

A TEXTOVÁ ČÁST  
A GRAFICKÁ ČÁST  
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres
A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres
A.3 DOPRAVA  výkres
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres
A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres
A.6

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE 

výkres
B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY  
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres

Zveřejněno 15. 12. 2023


Změna č. 2 Územního plánu obce Hukvaldy

A NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY   
A TEXTOVÁ ČÁST    
A ZMĚNA Č. 2    
A UPRAVENÉ ZNĚNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY PO ZMĚNĚ Č. 1 ZMĚNOU Č. 2    
A GRAFICKÁ ČÁST    
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda
A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda
A.3 DOPRAVA výkres legenda
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda
A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda
A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE výkres legenda
B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY    
B. TEXTOVÁ ČÁST    
B. GRAFICKÁ ČÁST    
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda
B.2 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU výkres legenda
B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY výkres legenda
C POSOUZENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ (SEA)
D VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY - ZMĚNY Č. 2 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Zveřejněno 21. 4. 2022


Územní plán obce Hukvaldy - Úplné znění po změně č. 2

A TEXTOVÁ ČÁST    
A GRAFICKÁ ČÁST    
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda
A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda
A.3 DOPRAVA 

výkres

legenda

A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

výkres

legenda

A.5 ENERGETIKA, SPOJE

výkres

legenda

A.6

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE 

výkres legenda
B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY    
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda

Zveřejněno 21. 4. 2022


Územní plán obce Hukvaldy - právní stav po změně č. 1

A TEXTOVÁ ČÁST      
A GRAFICKÁ ČÁST      
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000

A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000 

A.3 DOPRAVA  výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000

A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000

A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000 

A.6

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE 

výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000 

B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY      
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda

MĚŘ. 1 : 5 000

Zveřejněno 23. 3. 2016


Územní plán obce Hukvaldy

A NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY   
A TEXTOVÁ ČÁST      
A GRAFICKÁ ČÁST      
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
A.3 DOPRAVA výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
A.6

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE

výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
B.

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY

     
B. TEXTOVÁ ČÁST      
B. GRAFICKÁ ČÁST      
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
B.2

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
C

POSOUZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB.

D

POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI PODLE ZÁKONA Č. 114/1992 SB.

Zpracovatelé ÚP

Zveřejněno 24. 1. 2012


 Projekt "Územní plán Hukvaldy" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

logoEU


Ke stažení:

mr banner 336x280 white

Kalendář kulturních akcí

Červenec 2024
po út st čt so ne

TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!