Klikněte pro přečtení označeného textu! Obecní policie Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Postavení a činnost OP upravuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon o obecní policii”). Působnost a činnost OP je dále upravena dalšími zvláštními zákony (např. zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími). Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona: přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, se podílí na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce, poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o OP. Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy č. 1/2020 (PDF, 27 kB) o zřízení obecní policie Služebna Obecní policie Hukvaldy Hukvaldy 5 - 739 46 Hukvaldy Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hodin, po telefonické domluvě Pracovní doba: pondělí – pátek 6:30 – 18:30 hodin Kontakt: telefon: 721 948 931 - e-mail: obecnipolicie@hukvaldy.eu

Obecní policie

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Postavení a činnost OP upravuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon o obecní policii”). Působnost a činnost OP je dále upravena dalšími zvláštními zákony (např. zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími).

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • se podílí na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o OP.

Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy č. 1/2020 (PDF, 27 kB) o zřízení obecní policie

Služebna Obecní policie Hukvaldy

Obecní policejní auto před služebnou

Hukvaldy 5
739 46 Hukvaldy

Úřední hodiny:

pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hodin, po telefonické domluvě

Pracovní doba:

pondělí – pátek 6:30 – 18:30 hodin

Kontakt:

telefon: 721 948 931
e-mail: obecnipolicie@hukvaldy.eu

mr banner 336x280 white

Kalendář kulturních akcí

Červenec 2024
po út st čt so ne

TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!