Klikněte pro přečtení označeného textu! Odpadové hospodářství Sběrný dvůr Sběrný dvůr slouží bezplatně ke sběru odpadů od jednotlivců – fyzických osob s trvalým pobytem na území obce Hukvaldy, kteří se prokáží občanským průkazem. Dále jej mohou využívat majitelé nemovitostí na území obce Hukvaldy, kteří zde nemají trvalé bydliště. Upozorňujeme, že obsluha sběrného dvora není povinna vykládat nadrozměrné a těžké předměty. Provozní doba listopad - březen: pátek 14:00 - 18:00 hodin sobota   8:00 - 14:00 hodin Kontakt: tel.: 721 915 097 - e-mail: sbernydvur@hukvaldy.eu Ve sběrném dvoře se sbírá: velkoobjemový odpad – koberce, plasty, papír, kovy, sklo, textil, nábytek - rozebraný, aby zabíral co nejmenší prostor - Jako velkoobjemový odpad je možné odevzdat i dřevo nevhodné pro recyklaci: - - okna, okenní rámy, dveře, dřevěné zárubně - pouze bez skel, rozebrané, aby zabíraly co nejmenší prostor, - - impregnované a povrchově upravené - - MDF desky, sololit, sololak - Podrobnosti v příloze (PDF, 949 kB) nebezpečné odpady – akubaterie, suché články, léky, barvy, rozpouštědla, chemický odpad, znečištěné odpady zpětný odběr elektrozařízení – televize, bílé spotřebiče, zábavná elektrotechnika, zářivky, malé spotřebiče dřevo vhodné pro recyklaci - povrchově neupravené desky, čisté palety, OSB a dřevotřískové desky - podrobnosti v příloze (PDF, 749 kB) stavební odpad - Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad o maximálním objemu 50 l / za rok na rodinný dům s číslem popisným nebo rekreační objekt s číslem evidenčním. Nesbírá se: pneumatiky Prostor sběrného dvora je monitorován kamerovým systémem. Je přísně zakázáno ukládat odpad do prostor sběrného dvora bez přítomnosti obsluhy nebo před bránu areálu mimo provozní dobu sběrného dvora. Pro separovaný odpad (papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje, tuky) jsou přednostně určeny sběrné nádoby na sběrných místech v obci. Směsný komunální odpad Termíny svozu v roce 2024 Pondělí 27. května od 5:30 hodin Další termíny: 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 28. 10.(Státní svátek), 11. 11., 25. 11., 9. 12., 23. 12. V zimním období dle sjízdnosti silnic. Směsný odpad odváží Frýdecká skládka. Popelnice zařazené v systému obce musí být označeny nálepkou s logem svozové firmy. Nálepku si můžete vyzvednout na pokladně OÚ Hukvaldy v úředních hodinách po zaplacení poplatku. Termín pro zaplacení poplatku na rok 2024 je do 30. dubna. Popelnice bez platné nálepky nebudou vyváženy! Prosíme občany, aby svá auta neparkovali na místních komunikacích. - Dochází ke zbytečným komplikacím při svozu popelnic. Pokud větve z ovocných stromů ze zahrad zasahují do místních komunikací, ořežte je prosím. Dochází tak k poškozování vozidel, svážejících komunální odpad. Ceny poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce Správa poplatků. Odvoz separovaného odpadu Separovaný odpad odváží Frýdecká skládka, která zajišťuje další zpracování. PLASTY každý týden PAPÍR každý sudý týden, od května do listopadu každý týden SKLO 1x za měsíc Veškerý odpad je možné odevzdat také ve Sběrném dvoře v běžné provozní době. Vysloužilé elektrospotřebiče Vysloužilé elektro spotřebiče jsou předávány firmám Asekol, Elektrowin, Ekolamp a REMA k dalšímu využití. Kontejner na drobné elektrospotřebiče u ZŠ Veškerý odpad je možné odevzdat také ve Sběrném dvoře v běžné provozní době. Textil Speciální kontejnery vyváží dvakrát měsíčně firma Textil Eco. Dolní Sklenov: na parkovišti u fotbalového hřiště Dolní Sklenov: u rybníka v Drážkách Rychaltice: u kostela Veškerý odpad je možné odevzdat také ve Sběrném dvoře v běžné provozní době. Kovy Nádoby o objemu 1 100 l se vyváží dle vytíženosti (nepatří do nich obaly od barev, tlakové nádoby – laky na vlasy, šlehačky, obaly od montážních pěn) Dolní Sklenov: u rybníka v Drážkách Dolní Sklenov: na parkovišti u fotbalového hřiště Dolní Sklenov: u prodejny Sklenovský koloniál Rychaltice: u hasičské zbrojnice Pro výkup kovů je možné využít dostupné sběrny kovových odpadů. Veškerý odpad je možné odevzdat také ve Sběrném dvoře v běžné provozní době. Tuky a jedlé oleje Zelené popelnice se vyvážejí podle naplněnosti, odvoz zajišťuje firma EKO-PF. Tuky odevzdávejte v uzavřených PET lahvích. Dolní Sklenov: u rybníka v Drážkách Dolní Sklenov: na parkovišti u fotbalového hřiště Dolní Sklenov: u prodejny Sklenovský koloniál Rychaltice: u hasičské zbrojnice Krnalovice: stanoviště kontejnerů Veškerý odpad je možné odevzdat také ve Sběrném dvoře v běžné provozní době. Větve z ořezu stromů je možno ukládat na sběrném místě v Rychalticích, v prostoru bývalého rychaltického dvora - travnatá plocha vedle silážních jam. Ořezané větve ukládejte co nejpečlivěji, nesvazujte je. Biologicky rozložitelný odpad Zelené kontejnery na trávu, listí, shrabky jsou umístěny na těchto stanovištích: Dolní Sklenov: u rybníka v Drážkách Rychaltice: u zemědělského družstva Vyvážení kontejnetů zajišťuje Frýdecká skládka, a.s.

Odpadové hospodářství

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr slouží bezplatně ke sběru odpadů od jednotlivců – fyzických osob s trvalým pobytem na území obce Hukvaldy, kteří se prokáží občanským průkazem. Dále jej mohou využívat majitelé nemovitostí na území obce Hukvaldy, kteří zde nemají trvalé bydliště.

Upozorňujeme, že obsluha sběrného dvora není povinna vykládat nadrozměrné a těžké předměty.

Provozní doba listopad - březen:

pátek 14:00 - 18:00 hodin
sobota   8:00 - 14:00 hodin

Kontakt:

tel.: 721 915 097
e-mail: sbernydvur@hukvaldy.eu

Ve sběrném dvoře se sbírá:

 • velkoobjemový odpad – koberce, plasty, papír, kovy, sklo, textil, nábytek - rozebraný, aby zabíral co nejmenší prostor
  Jako velkoobjemový odpad je možné odevzdat i dřevo nevhodné pro recyklaci:
  - okna, okenní rámy, dveře, dřevěné zárubně - pouze bez skel, rozebrané, aby zabíraly co nejmenší prostor,
  - impregnované a povrchově upravené
  - MDF desky, sololit, sololak
  Podrobnosti v příloze (PDF, 949 kB)
 • nebezpečné odpady – akubaterie, suché články, léky, barvy, rozpouštědla, chemický odpad, znečištěné odpady
 • zpětný odběr elektrozařízení – televize, bílé spotřebiče, zábavná elektrotechnika, zářivky, malé spotřebiče
 • dřevo vhodné pro recyklaci - povrchově neupravené desky, čisté palety, OSB a dřevotřískové desky - podrobnosti v příloze (PDF, 749 kB)
 • stavební odpad - Fyzické osoby mohou předávat stavební a demoliční odpad o maximálním objemu 50 l / za rok na rodinný dům s číslem popisným nebo rekreační objekt s číslem evidenčním.

Nesbírá se:

 • pneumatiky

Prostor sběrného dvora je monitorován kamerovým systémem.

Je přísně zakázáno ukládat odpad do prostor sběrného dvora bez přítomnosti obsluhy nebo před bránu areálu mimo provozní dobu sběrného dvora.

Pro separovaný odpad (papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje, tuky) jsou přednostně určeny sběrné nádoby na sběrných místech v obci.


Směsný komunální odpad

Termíny svozu v roce 2024

Pondělí 27. května od 5:30 hodin

Další termíny:

10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 28. 10.(Státní svátek), 11. 11., 25. 11., 9. 12., 23. 12.

V zimním období dle sjízdnosti silnic.

Směsný odpad odváží Frýdecká skládka. Popelnice zařazené v systému obce musí být označeny nálepkou s logem svozové firmy. Nálepku si můžete vyzvednout na pokladně OÚ Hukvaldy v úředních hodinách po zaplacení poplatku.

Termín pro zaplacení poplatku na rok 2024 je do 30. dubna.

Popelnice bez platné nálepky nebudou vyváženy!

Prosíme občany, aby svá auta neparkovali na místních komunikacích.
Dochází ke zbytečným komplikacím při svozu popelnic.

Pokud větve z ovocných stromů ze zahrad zasahují do místních komunikací, ořežte je prosím. Dochází tak k poškozování vozidel, svážejících komunální odpad.

Ceny poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce Správa poplatků.

Odvoz separovaného odpadu

Separovaný odpad odváží Frýdecká skládka, která zajišťuje další zpracování.

 • PLASTY každý týden
 • PAPÍR každý sudý týden, od května do listopadu každý týden
 • SKLO 1x za měsíc

Veškerý odpad je možné odevzdat také ve Sběrném dvoře v běžné provozní době.

Vysloužilé elektrospotřebiče

Vysloužilé elektro spotřebiče jsou předávány firmám Asekol, Elektrowin, Ekolamp a REMA k dalšímu využití.

Veškerý odpad je možné odevzdat také ve Sběrném dvoře v běžné provozní době.

Textil

Speciální kontejnery vyváží dvakrát měsíčně firma Textil Eco.

 • Dolní Sklenov: na parkovišti u fotbalového hřiště
 • Dolní Sklenov: u rybníka v Drážkách
 • Rychaltice: u kostela

Veškerý odpad je možné odevzdat také ve Sběrném dvoře v běžné provozní době.

Kovy

Nádoby o objemu 1 100 l se vyváží dle vytíženosti (nepatří do nich obaly od barev, tlakové nádoby – laky na vlasy, šlehačky, obaly od montážních pěn)

 • Dolní Sklenov: u rybníka v Drážkách
 • Dolní Sklenov: na parkovišti u fotbalového hřiště
 • Dolní Sklenov: u prodejny Sklenovský koloniál
 • Rychaltice: u hasičské zbrojnice

Pro výkup kovů je možné využít dostupné sběrny kovových odpadů.

Veškerý odpad je možné odevzdat také ve Sběrném dvoře v běžné provozní době.

Tuky a jedlé oleje

Zelené popelnice se vyvážejí podle naplněnosti, odvoz zajišťuje firma EKO-PF. Tuky odevzdávejte v uzavřených PET lahvích.

 • Dolní Sklenov: u rybníka v Drážkách
 • Dolní Sklenov: na parkovišti u fotbalového hřiště
 • Dolní Sklenov: u prodejny Sklenovský koloniál
 • Rychaltice: u hasičské zbrojnice
 • Krnalovice: stanoviště kontejnerů

Veškerý odpad je možné odevzdat také ve Sběrném dvoře v běžné provozní době.

Větve z ořezu stromů

je možno ukládat na sběrném místě v Rychalticích, v prostoru bývalého rychaltického dvora - travnatá plocha vedle silážních jam. Ořezané větve ukládejte co nejpečlivěji, nesvazujte je.

sber vetvi

Biologicky rozložitelný odpad

Zelené kontejnery na trávu, listí, shrabky jsou umístěny na těchto stanovištích:

 • Dolní Sklenov: u rybníka v Drážkách
 • Rychaltice: u zemědělského družstva

Vyvážení kontejnetů zajišťuje Frýdecká skládka, a.s.

mr banner 336x280 white

Kalendář kulturních akcí

Květen 2024
po út st čt so ne

TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!