Klikněte pro přečtení označeného textu! Rozpočet, žádosti o dotace, formuláře Rozpočet obce Hukvaldy Rozpočet 2024 (.pdf 34,51KB) Rozpočty z předchozích let Rozpočet 2023, Závěrečný účet za rok 2023 Rozpočet 2022, Závěrečný účet za rok 2022 Rozpočet 2021, Závěrečný účet za rok 2021 Rozpočet 2020, Závěrečný účet za rok 2020 Rozpočet 2019, Závěrečný účet za rok 2019 Rozpočet 2018, Závěrečný účet za rok 2018 Rozpočet 2017, Závěrečný účet za rok 2017 Rozpočet 2016, Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočet 2015, Závěrečný účet za rok 2015 Žádosti o dotace z rozpočtu obce Hukvaldy Rada obce Hukvaldy schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Hukvaldy. Do 20 000 Kč bude poskytován dar na základě darovací smlouvy ve smyslu § 2055 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. Částky nad 20 000 Kč budou poskytnuty formou dotace, ve smyslu zákona 250/2000 Sb. §10a – 10d. o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků. V dotační smlouvě mohou být stanoveny závazné ukazatele, které jasně specifikují použití dotace. Účinnost od 1. 1. 2025. Žádosti o poskytnutí daru z rozpočtu obce Hukvaldy je nutno podávat na schváleném formuláři Žádost o poskytnutí daru (.pdf, 65 kB) Žádost o poskytnutí daru (.docx, 41 kB) Žádost o poskytnutí daru (.odt, 70 kB) Žádosti o dotace z rozpočtu obce Hukvaldy je nutno podávat na schváleném formuláři Žádost o individuální dotaci (.pdf, 160 kB) Žádost o individuální dotaci (.docx, 44 kB) Žádost o individuální dotaci (.odt, 67 kB) Formulář k vyúčtování dotace (.pdf, 40 kB) Formulář k vyúčtování dotace (.xlsx, 95 kB) Formulář k vyúčtování dotace (.ods, 220 kB) Formuláře Vítání občánků Přihláška k Vítání občánků (PDF, 61 kB) Přihláška k Vítání občánků (DOC, 14 kB) Přihláška k Vítání občánků (ODT, 16 kB) Kácení dřevin Žádost o povolení skácení dřevin rostoucích mimo les (PDF, 34 kB) Žádost o povolení skácení dřevin rostoucích mimo les (DOC, 14 kB) Žádost o povolení skácení dřevin rostoucích mimo les (ODT, 13 kB)

Rozpočet, žádosti o dotace, formuláře

Rozpočet obce Hukvaldy

Rozpočty z předchozích let


Žádosti o dotace z rozpočtu obce Hukvaldy

Rada obce Hukvaldy schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Hukvaldy. Do 20 000 Kč bude poskytován dar na základě darovací smlouvy ve smyslu § 2055 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník. Částky nad 20 000 Kč budou poskytnuty formou dotace, ve smyslu zákona 250/2000 Sb. §10a – 10d. o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků. V dotační smlouvě mohou být stanoveny závazné ukazatele, které jasně specifikují použití dotace. Účinnost od 1. 1. 2025.

Žádosti o poskytnutí daru z rozpočtu obce Hukvaldy je nutno podávat na schváleném formuláři

Žádosti o dotace z rozpočtu obce Hukvaldy je nutno podávat na schváleném formuláři


Formuláře

Vítání občánků

Kácení dřevin

mr banner 336x280 white

Kalendář kulturních akcí

Červenec 2024
po út st čt so ne

TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!