Obnova sakrálních staveb

irop logo

Obec Hukvaldy byla v minulosti sídlem olomouckých arcibiskupů a v té době bylo vystavěno množství soch, křížů a kaplí, které se dochovaly do dnešní doby a lemují podél cest nejen „podhradí“, ale celé území naší obce. V minulých letech bylo opraveno celkem 10 křížů, ale i další potřebovaly odborný zásah restaurátora, neboť na ně nebyl hezký pohled, byly viditelně zkorodované, obrostlé mechem a byly také vlivem času i staticky poškozené.

V loňském roce byl vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj dotační titul na obnovu drobných sakrálních staveb. Nechali jsme vypracovat odborný posudek a na jeho základě jsme sepsali žádost o dotaci. Podmínkou dotačního titulu bylo, že sakrální stavby nesmí být označeny jako kulturní památka. Předmětem žádosti bylo zrestaurování kapličky pod lesem, kříže na hřbitově v Rychalticích a kříže u mlýna na Dolním Sklenově.

Kaplička pod lesem

kaplicka

byla vystavěna v roce 1755 při polní cestě z Hukvald do Místku za působení tehdejšího rychaltického faráře P. Martina Robotského. Je zasvěcena mučedníkům sv. Janovi a Pavlovi. Obnovena byla v roce 1856 farářem Jindřichem Repperem a důkladně opravena v roce 1995 sponzorstvím hukvaldské stavební firmy Soldán. K této kapličce se ještě v 50. letech 20. století chodívalo procesím v prosebných dnech - venkovský lid si chodil vyprosit dobré počasí bez živelných pohrom, dobrou úrodu. Kolem této kapličky prochází nejen naši občané, ale i mnoho turistů.

Kovový litinový kříž

kriz hrbitov

na kamenném podstavci byl na hřbitově v Rychalticích postaven na náklady dobrodinců v roce 1868. K tomuto kříži se chodí několikrát za rok a to zejména při vzpomínkách na zesnulé o Dušičkách. Mimo památky zesnulých bývá sloužena mše svatá na krmášové pondělí o sklenovském a rychaltickém krmáši.

K tomuto kříži také pravidelně kladou věnce členové Sboru dobrovolných hasičů Rychaltice při konání jejich výročních schůzí k uctění památky svých zesnulých členů.

Kříž u mlýna v Dolním Sklenově

kriz u mlyna

Podle údajů z farní kroniky by postaven v roce 1769. Nechal ho zbudovat Cyril Krečmer a nápis na něm hlásá: Cyril Krečmer obětuje za dar Pánu Bohu a Kristina, manželka r. 1769“.

Kříž byl obnoven v roce 1875. Stojí na pozemku, který patří k bývalému mlýnu. Je kamenný z pískovce, kamenné je tělo Krista. V době jeho zbudování mlýn Krečmer nevlastnil. Tenkrát majitelem mlýna byl Jakub Prachař. Kronika nezaznamenala k jakému účelu byl postaven. Také k němu se chodívalo v prosebné dny a pamětníci uvádí, že tam býval při této příležitosti oltářík.

Celkové náklady na realizaci akce činily 280 600,- Kč, dotace z MMR činila 196 420,- Kč (70%), podíl obce Hukvaldy byl 84 180,- Kč. Práce prováděla restaurátorská firma pana Martina Bocka z Vendryně.

IKban 2b GIF

Kalendář kulturních akcí

Srpen 2019
po út st čt so ne

Lašská brána Beskyd

logos1logos2

Stáhněte si zdarma aplikaci do mobilu


TOP
×
csendejapl