Obnova fasády rodného domu Leoše Janáčka

logo ms

Koncem roku 2015 jsme požádali o dotaci z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 2016, kterou zveřejnil Moravskoslezský kraj, na obnovu fasády rodného domu Leoše Janáčka na Hukvaldech. Byla nám přiznána částka 350 tisíc korun, což byla maximální možná výše dotace.

Cílem projektu byla obnova poškozené fasády na budově rodného domu hudebního skladatele Leoše Janáčka na Hukvaldech. Leoš Janáček, nejvýznamnější hukvaldský rodák se právě v tomto domě v roce 1854 narodil. V budově je zachována jeho rodná světnička a celý objekt je evidován jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 36925/8-707. Zároveň se celý objekt nachází v ochranném pásmu Hukvaldy-hrad. K památkovým hodnotám objektu patří především architektonické řešení objektu.

janackuvdum2

Obec Hukvaldy v posledních letech přistoupila s ohledem na stav této památkově chráněné budovy k postupným krokům na její zlepšení nejen funkční, ale i estetické. K méně náročným investicím patřila oprava vnitřních prostor, jako jsou renovace podlah, oprav vnitřních omítek, ale další více finančně náročné akce( v roce 2012 výměna topné soustavy, výměna oken v celé budově, renovace dveří), které také přispěly k úsporám energií.

janackuvdum1

Poslední fází byla pak právě obnova fasády celé budovy, která byla v havarijním stavu a neplnila již své funkční a estetické poslání. Střecha objektu byla vpořádku, ale bylo potřeba opravit dřevěné podbití říms olištováním. V havarijním stavu byl zejména sokl budovy a také omítky celého objektu vykazovaly poškození zejména povětrnostními vlivy. Navržená oprava fasády o ploše 580 m2 vycházela ze stávajícího členění, které muselo respektovat původní barevné řešení, problematická byla oprava soklu sanační omítkou, protože sokl ze strany uliční fasády je extrémně zatěžován stříkající vodou od projíždějících aut. Při opravě fasády bylo potřeba provést i opravu stávajícího odvodňovacího žlábku.

janackuvdum3

Veškeré práce, které byly prováděny, se musely řídit závazným stanoviskem Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje na základě písemného vyjádření územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě. Všechny kroky, jako je technologický postup prací, výběr odstínu fasádní barvy, atd. byly konzultovány s pracovníky NPÚ.

Zápis ze stavebního deníku:
Práce probíhají v souladu se závazným vydaným stanoviskem bez použití novodobých fasádních prvků(rohové profily, perlinka), z čehož vyplývá , že fasáda nebude absolutně rovná a mohu vznikat vlasové trhliny,což je pro historické materiály typické.

Ve výběrovém řízení získala zakázku firma Držik, s.r.o z Ostravy – Hrabůvky za částku 975 478,48 Kč s DPH. Stavební práce probíhaly během letních měsíců a dokončeny byly k 31.8.2016.

Výše dotace činila 350 000 Kč.

IKban 2b GIF

Kalendář kulturních akcí

Srpen 2019
po út st čt so ne

Lašská brána Beskyd

logos1logos2

Stáhněte si zdarma aplikaci do mobilu


TOP
×
csendejapl