Rekonstrukce osvětlení v dílnách a tělocvičně ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

logo ms

Obec Hukvaldy klade velký důraz na vzdělání dětí a mládeže, je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, která nese jméno nejvýznamnějšího hukvaldského rodáka, hudebního skladatele Leoše Janáčka. V posledních pěti letech došlo nejen na budově, ale i v jejím okolí k mnoha změnám, došlo k zateplení školy a výměně oken v celé budově, rekonstruována byla kotelna a s tím související rozvody teplé vody a podhledy v přízemí školy, v roce 2013 došlo k rozšíření mateřské školy o jedno oddělení včetně vybudování zcela nového sociálního zařízení a také k rekonstrukci záchodků ve stávajících odděleních mateřské školy.

Vzhledem ke stáří budovy jsou již nezbytné i větší rekonstrukce v elektroinstalaci, na které je zpracována projektová dokumentace zpracovaná Zdeňkem Hložankou, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek dle doporučených a závazných norem ČSN.

V první etapě došlo v roce 2014 k rekonstrukci osvětlení a opravě stropu v jídelně.

Začátkem letošního roku jsme požádali o dotaci Moravskoslezský kraj v rámci výzvy z Programu rozvoje venkova na rekonstrukci ve školních dílnách a osvětlení v prostorách tělocvičny.

Ve školních dílnách probíhá pravidelně výuka pracovních činností, ale tyto prostory jsou využívány pro mimoškolní činnost žáků a pro realizaci technických projektů pro žáky. Technické kroužky jsou součástí školního klubu a navštěvují je nejen žáci naší školy, ale i z okolí. Škola se účastní mnoha projektů na podporu technického vzdělávání dětí a je úspěšná v získávání dotací na podporu výuky. Ale vybavení dílen mohlo být využíváno jen omezeně, protože nevyhovovala silnoproudá elektrotechnika, zvlášť s ohledem na bezpečnost žáků. Podobná situace byla s osvětlením tělocvičny. Vzhledem k havarijnímu stavu světel byla původní světla v minulosti pouze nahrazena světly pouličními, což v současnosti neodpovídalo bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Tělocvična byla využívána dětmi základní a mateřské školy, ale také pro mimoškolní činnost - školní klub a školní družinu. Tělocvična je také pronajímána TJ Sokol Hukvaldy a dalším subjektům. Týdně ji využívá více než 100 nájemců ze všech oddílů TJ, Asociace sportu pro všechny (aerobik, kruhový trénink, volejbal, badminton, zdravotní cvičení, cvičení na balónech), fotbalový a tenisový oddíl pro své tréninky ji využívá zvlášť v zimních a podzimních měsících, kdy je potřeba kvalitního osvětlení největší.

1. Dílny

V dílnách byla řešena silnoproudá instalace, v rámci rozvodů byly řešeny zásuvkové rozvody, nové osvětlení, datové rozvody a rozvaděč dílen RD. Stávající instalace byla v celém rozsahu demontována. Napojení nového rozvaděče RD bylo provedeno na stávající přívod do stávající ocelové rozvodnice, která byla demontována. Nový rozvaděč je nástěnná oceloplechová rozvodnice 72 modulů se zámkem dveří, z něho byla napojena nová instalace v učebně dílen, byl vybaven jističi, proudovými chrániči, stykači, s vodičem bleskových proudů a vypínačem. Umělé osvětlení v dílnách bylo navrženo a vypočteno v samostatném světelně-technickém projektu a odsouhlaseno OHS. Svítidla musí splňovat všechny parametry pro dané pracovní prostory. Osvětlení bylo provedeno zářivkovými svítidly ovládanými od vstupů. Ovládání bylo řešeno třemi jednopólovými vypínači po řadách od oken. Umístění bude provedeno podle výkresu půdorysu. Zářivková svítidla v učebně 2x36W s elektronickým předřadníkem byla uchycena na stropě. Zásuvky byly rozmístěny podle požadavků školy a byly napojeny přes proudové chrániče. Zásuvky u pracovních stolů byly dvojité nástěnné a průchozí a byly umístěné na ocelové konstrukci a byly zapínány a vypínány uzamykatelným tlačítkovým vypínačem.. Napojení jednotlivých okruhů bylo provedeno kabelem CYKY – Jx2,5mm2 ve zdi pod omítkou po krabici u podlahy a od krabice vede šňůra v trubce v podlaze, a pak v jeklu ocelové konstrukce a v litě. Zásuvky pro PC pracoviště na čelní stěně byly umístěny v parapetním kanále a byly označeny P, první zásuvka směrem od rozvaděče byla vždy s přepěťovou ochranou.

dilny1dilny2 

2. Tělocvična

Osvětlení v tělocvičně bylo provedeno LED svítidly 127W, 30x LED chip, IP54, s předřadníkem pro regulaci osvětlení, opatřeno ochranou proti úderu míčem. Ovládání osvětlení bylo provedeno pomocí čidla přítomnosti a čidla hlídajícího hladinu osvětlení v závislosti na denním osvětlení. Hladiny osvětlení se nastaví pomocí dálkového ovladače. Celý systém se zapne nebo vypne pomocí tlačítka u vstupu. V rozvaděči byl také přepínač. který osvětlení zapne v případě poruchy čidel. Umístění svítidel bylo provedeno podle výkresů rozmístění svítidel, ze světelně technického výkresu a půdorysu. Svítidla byla uchycena na ocelové konstrukci vazníků tělocvičny. Čidla byla zakryta ochrannými drátěnými koši. Na okruh osvětlení tělocvičny se napojila dvě nouzová svítidla. Nouzová svítidla byla zakryta ochrannými drátěnými koši. Osvětlení nářaďovny bylo provedeno průmyslovými svítidly 2x36W s krytem, krytí IP65, uchycenými na stropě. Svítidla jsou s elektronickými předřadníky. Ovládání bude vypínačem v nářaďovně.

telocvicna1telocvicna2

V tělocvičně bylo také provedeno napojení dvou zásuvek. Jedna zásuvka byla umístěna v nářaďovně a druhá v prostoru tělocvičny.

Realizaci zakázky prováděla firma Elektro Bartoš z Frenštátu pod Radhoštěm za částku 501 059 Kč včetně DPH, dotace z rozpočtu MSK činila 300 000 Kč.

IKban 2b GIF

Kalendář kulturních akcí

Srpen 2019
po út st čt so ne

Lašská brána Beskyd

logos1logos2

Stáhněte si zdarma aplikaci do mobilu


TOP
×
csendejapl