Výměna osvětlení v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

logo ms

Během letošních prázdnin došlo k rekonstrukci osvětlení ve třídách, kabinetech a na chodbách v naší základní škole. Jen pro připomenutí, v loňském roce proběhla s podporou Moravskoslezského kraje první etapa rekonstrukce osvětlení a to v tělocvičně a v dílnách za půl milionu korun.

Druhá etapa byla provedena opět na základě projektové dokumentace zpracované Zdeňkem Hložankou z Frýdku-Místku v návaznosti na denní osvětlení učeben, kabinetů, šaten, chodeb základní školy, dále herny a tělocvičny mateřské školy a výměnu stávajících vodičů světelné instalace od rozvaděčů až po svítidla. Instalace vyhovuje doporučeným a závazným normám ČSN.

Umělé osvětlení ve všech prostorách bylo navrženo a vypočteno v samostatném světelně-technickém projektu, který byl odsouhlasen OHS. Na výměnu byla navržena svítidla, která splňují všechny parametry pro pracovní prostor v daných místnostech. Osvětlení bylo provedeno LED svítidly 42W s matnou mřížkou, která jsou uchycena na stropech, ovládaných od vstupů. V kmenových učebnách a herně MŠ bylo použito sdružené osvětlení. V těchto místnostech bylo provedeno spínání tak, že jeden sériový přepínač a jeden jednopólový vypínač zapínají tři řady svítidel směrem od okna. Sériový přepínač je určen pro spínání sdruženého osvětlení (dvě řady svítidel od dveří) a je barevně odlišen. Umístění svítidel bylo provedeno podle výkresu rozmístění.

Svítidla v ostatních učebnách, herně MŠ, tělocvičně MŠ, kabinetech, chodbách, šatnách a skladech byla také uchycena na stropě. Pro osvětlení tabulí byla použita LED svítidla 54W s asymetrickým reflektorem a byla uchycena na pevných tyčových závěsech.

V šatnách byla použita LED svítidla 38W, osvětlení vstupní haly bylo provedeno LED svítidly 30W s leštěnou mřížkou, osvětlení sprch bylo provedeno průmyslovými LED svítidly 63W s opálovým polykarbonátovým krytem, opět uchyceným na stropě a s ovládáním vypínači.

Osvětlení před vstupem bylo řešeno kruhovým nástěnným LED svítidlem 16W a chodby v 2. a 3. NP a schodiště byly řešeny stropními LED svítidly 42W s matnou mřížkou, v přízemí stropními LED svítidly 27W s matnou mřížkou a ovládanými pohybovými detektory.

Na chodbách i schodišti bylo umístěno nouzové osvětlení se svítidly napojenými na stejný okruh jako hlavní osvětlení. Původní vypínače, svítidla a přístupné kabely byly demontovány.

Rozvaděče umístěné na chodbách byly upraveny doplněním nových jističů pro osvětlení. Jističe pro stávající okruhy elektroinstalace byly ponechány. V těchto rozvaděčích byla provedena úprava krycího plechu a doplnily se jističe pro nové osvětlení.

Rekonstrukci prováděla firma ELEKTRO BARTOŠ s.r.o. z Frenštátu pod Radhoštěm, která odvedla skvělou práci. Celkové náklady činily 1 682 764 Kč včetně DPH, podíl Obce Hukvaldy činil 1 382 764 Kč, dotace z Moravskoslezského kraje byla 300 000 Kč.

Velký podíl na zvládnutí všech prací měli nejen pracovníci firmy, ale také velké poděkování patří stavebnímu a autorskému dozoru, panu školníkovi, paním uklízečkám a pedagogickým pracovníkům, kteří před započetím prací museli nejprve všechny prostory vyklidit, nábytek a věci museli přenést na půdu a do jídelny a po ukončení prací zase vše umístit na své místo.

Odměnou je moderní a hlavně výkonnější osvětlení a krásně vymalovaná celá škola.
Za zřizovatele všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na celé akci podíleli, děkujeme.

Ivana Hrčková, místostarostka

IKban 2b GIF

Kalendář kulturních akcí

Červenec 2019
po út st čt so ne

Lašská brána Beskyd

logos1logos2

Stáhněte si zdarma aplikaci do mobilu


TOP
×
csendejapl