Hukvaldské obrazy Jana Václava Sládka - kniha

logo ms

Předmětem žádosti o dotaci bylo vydání knihy obrazů Jana Václava Sládka, hukvaldského rodáka.

Mistr Sládek, který na Hukvaldech větší část svého života žil a tvořil, ve své závěti věnoval část tvorby své rodné obci, škole a mládeži. Tento jeho velkorysý dar je od té doby umístěn převážně v prostorách Základní školy Leoše Janáčka. Protože byl sám pedagogem, vkládal velké naděje do školství a do práce učitelů s žáky, aby i oni nadále důstojně pečovali o Janáčkův odkaz. Sbírka, kterou mládeži věnoval, čítá okolo 120 olejů a pastelů a zdobí stěny školy, obecního úřadu, Klubu seniorů, ale také Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku a několikrát se z malé části zapůjčovala i v rámci krátkodobých výstav. I přesto však stále zůstává velká část obrazů uzavřená v depozitu, a tím pádem divákovu oku neviditelná.

Kniha Hukvaldské obrazy Jana Václava Sládka obsahuje tuto kompletní sbírku a je doplněna o několik kusů děl ze soukromých sbírek, o panoramatický obraz Hukvald z majetku Národního domu ve Frýdku-Místku, soubor tužkokreseb Ukvalské studánky z malířovy pozůstalosti, sadu pohlednic z Ostravska, vynikají zde také obrazy menšího formátu s naším pracovním názvem „Hukvaldské pohlednice“, které Mistr Sládek namaloval na sklonku svého života či tzv. Janáčkovský triptych, soubor pastelů zdobící část schodiště hukvaldské základní školy. Všechny obrazy jsou rozděleny do logických celků, mezi nimiž jsou vloženy malířovy vzpomínkové a dosud nepublikované fejetony.

Celkové náklady na realizaci byly 212 200,- Kč, polovinu této částky poskytla Obec Hukvaldy, polovinu Moravskoslezský kraj.

IKban 2b GIF

Kalendář kulturních akcí

Srpen 2019
po út st čt so ne

Lašská brána Beskyd

logos1logos2

Stáhněte si zdarma aplikaci do mobilu


TOP
×
csendejapl