Zdravotnická zařízení v obci

ZŠ a MŠ L. Janáčka

Knihovna Hukvaldy

Sdružení měst a obcí povodí Onřejnice

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Přijaté dotace

Datum konání: 27. 8. 2018

O Z N Á M E N Í

S v o l á v á m

19. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy

na den 27. 8. 2018 v 17:30 hodin
v sále Základní školy Leoše Janáčka
na Hukvaldech.

Návrh programu:

  1. Zahájení, schválení programu jednání
  2. Kontrola usnesení
  3. Zprávy ověřovatelů zápisu
  4. Zprávy ze schůzí finančního a kontrolního výboru
  5. Převody nemovitostí
  6. Rozpočtová změna č. 4/2018
  7. Hodnocení uplynulého volebního období - plnění Programu rozvoje obce Hukvaldy za období 2015-2018
  8. Různé - zpráva o činnosti Rady obce Hukvaldy za uplynulé období, a další
  9. Diskuse, závěr

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta

SMS InfoKanál Hukvaldy

IKban 2b GIF

Plánované události úřadu

Videogalerie

Lašská brána Beskyd

logos1logos2

Stáhněte si zdarma aplikaci do mobilu

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×
csendejapl