Drobečková navigace

Úvod > Přijaté dotace > osvětlení v ZŠ

Výměna osvětlení v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy

logo-moravskoslezsky-kraj-cs.gifBěhem letošních prázdnin došlo k rekonstrukci osvětlení ve třídách, kabinetech a na chodbách v naší základní škole. Jen pro připomenutí, v loňském roce proběhla s podporou Moravskoslezského kraje první etapa rekonstrukce osvětlení a to v tělocvičně a v dílnách za půl milionu korun.

Druhá etapa byla provedena opět na základě projektové dokumentace zpracované Zdeňkem Hložankou z Frýdku-Místku v návaznosti na denní osvětlení učeben, kabinetů, šaten, chodeb základní školy, dále herny a tělocvičny mateřské školy a výměnu stávajících vodičů světelné instalace od rozvaděčů až po svítidla. Instalace vyhovuje doporučeným a závazným normám ČSN.

Umělé osvětlení ve všech prostorách bylo navrženo a vypočteno v samostatném světelně-technickém projektu, který byl odsouhlasen OHS. Na výměnu byla navržena svítidla, která splňují všechny parametry pro pracovní prostor v daných místnostech. Osvětlení bylo provedeno LED svítidly 42W s matnou mřížkou, která jsou uchycena na stropech, ovládaných od vstupů. V kmenových učebnách a herně MŠ bylo použito sdružené osvětlení. V těchto místnostech bylo provedeno spínání tak, že jeden sériový přepínač a jeden jednopólový vypínač zapínají tři řady svítidel směrem od okna. Sériový přepínač je určen pro spínání sdruženého osvětlení (dvě řady svítidel od dveří) a je barevně odlišen. Umístění svítidel bylo provedeno podle výkresu rozmístění.

Svítidla v ostatních učebnách, herně MŠ, tělocvičně MŠ, kabinetech, chodbách, šatnách a skladech byla také uchycena na stropě. Pro osvětlení tabulí byla použita LED svítidla 54W s asymetrickým reflektorem a byla uchycena na pevných tyčových závěsech.

V šatnách byla použita LED svítidla 38W, osvětlení vstupní haly bylo provedeno LED svítidly 30W s leštěnou mřížkou, osvětlení sprch bylo provedeno průmyslovými LED svítidly 63W s opálovým polykarbonátovým krytem, opět uchyceným na stropě a s ovládáním vypínači.

Osvětlení před vstupem bylo řešeno kruhovým nástěnným LED svítidlem 16W a chodby v 2. a 3. NP a schodiště byly řešeny stropními LED svítidly 42W s matnou mřížkou, v přízemí stropními LED svítidly 27W s matnou mřížkou a ovládanými pohybovými detektory.

Na chodbách i schodišti bylo umístěno nouzové osvětlení se svítidly napojenými na stejný okruh jako hlavní osvětlení. Původní vypínače, svítidla a přístupné kabely byly demontovány.

Rozvaděče umístěné na chodbách byly upraveny doplněním nových jističů pro osvětlení. Jističe pro stávající okruhy elektroinstalace byly ponechány. V těchto rozvaděčích byla provedena úprava krycího plechu a doplnily se jističe pro nové osvětlení.

Rekonstrukci prováděla firma ELEKTRO BARTOŠ s.r.o. z Frenštátu pod Radhoštěm, která odvedla skvělou práci. Celkové náklady činily 1 682 764 Kč včetně DPH, podíl Obce Hukvaldy činil 1 382 764 Kč, dotace z Moravskoslezského kraje byla 300 000 Kč.

Velký podíl na zvládnutí všech prací měli nejen pracovníci firmy, ale také velké poděkování patří stavebnímu a autorskému dozoru, panu školníkovi, paním uklízečkám a pedagogickým pracovníkům, kteří před započetím prací museli nejprve všechny prostory vyklidit, nábytek a věci museli přenést na půdu a do jídelny a po ukončení prací zase vše umístit na své místo.

Odměnou je moderní a hlavně výkonnější osvětlení a krásně vymalovaná celá škola.
Za zřizovatele všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na celé akci podíleli, děkujeme.

Ivana Hrčková, místostarostka