Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán > Územní studie

Územní studie Z38

Textová část

 
   
Grafická část  
 1. Výkres širších vztahů
 2. Výkres majetkoprávních vztahů
 3. Návrh členění plochy na pozemky
 4. Návrh dopravního řešení
 5. Návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod
 6. Návrh zásobování plynem a elektrickou energií
 7. Orientační studie zastavěnosti pozemků Z38


v měřítku 1 : 5 000
v měřítku 1 : 2 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000

Územní studie Z40

Textová část  
   
Grafická část  
 1. Výkres širších vztahů
 2. Výkres majetkoprávních vztahů
 3. Návrh členění plochy na pozemky
 4. Návrh dopravního řešení
 5. Návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod
 6. Návrh zásobování plynem a elektrickou energií
 7. Orientační studie zastavěnosti pozemků

v měřítku 1 : 5 000
v měřítku 1 : 2 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000

Územní studie Z43

Textová část  
   
Grafická část  
 1. Výkres širších vztahů
 2. Výkres majetkoprávních vztahů
 3. Návrh členění plochy na pozemky
 4. Návrh dopravního řešení
 5. Návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod
 6. Návrh zásobování plynem a elektrickou energií
 7. Orientační studie zastavěnosti pozemků

v měřítku 1 : 5 000
v měřítku 1 : 2 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000

Územní studie Z50

Textová část  
   
Grafická část  
 1. Výkres širších vztahů
 2. Výkres majetkoprávních vztahů
 3. Návrh členění plochy na pozemky
 4. Návrh dopravního řešení
 5. Návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod
 6. Návrh zásobování plynem a elektrickou energií
 7. Orientační studie zastavěnosti pozemků

v měřítku 1 : 5 000
v měřítku 1 : 2 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000
v měřítku 1 : 1 000