Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy č. 2/2017 (PDF)
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2018

Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy č. 1/2017 (PDF)
o místních poplatcích

01.07.2017

Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy 1/2015 (PDF)
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hukvaldy

 01.04.2015

Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy č. 1/2014 (PDF),
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2015

Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy č. 1/2013 (PDF),
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01. 01.2014

Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy č. 2/2012 (PDF),
o místních poplatcích

01.06.2012

Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy č. 1/2012 (PDF)
kterou se ruší Obecně závazné vyhlášky obce Hukvaldy č. 1/1998, 1/2001, 1/2004

01.03.2012
Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy č. 4/2009 (PDF),
o systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Hukvaldy
01.01.2010
Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy č. 1/2008 (PDF),
kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky obce Hukvaldy č. 1/1993 o stanovení atraktivní zóny, 2/1993 o čistotě v obci a veřejném pořádku a 1/1999 o omezení vstupu v oboře
15.08.2008

Obecně závazná vyhláška obce Hukvaldy č. 3/1993 (PDF),
o znaku a praporu obce a jejich užívání

01.01.1994

Nařízení obce

Název nařízení Účinnost

Nařízení obce Hukvaldy č. 1/2018 (PDF)
tržní řád, kterým se zakazuje podomní prodej

13.05.2018

Nařízení obce Hukvaldy č. 1/2013 (PDF)
o vymezení úseků komunikací, na kterých se nezajišťuje zimní údržba

01.02.2013