Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán

Územní plán Hukvaldy

Zobrazení Územního plánu obce v mapovém serveru ObčanServer


Zpráva o uplatňování Územního plánu Hukvaldy (PDF)


Územního plánu obce Hukvaldy - právní stav po změně č. 1

A. TEXTOVÁ ČÁST
A. GRAFICKÁ ČÁST
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000
A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000
A.3 DOPRAVA výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000
A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000
A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000
B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000

Zveřejněno 23. 3. 2016


Územní plán obce Hukvaldy

A. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY
A. TEXTOVÁ ČÁST
A. GRAFICKÁ ČÁST
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000
A.2 HLAVNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000
A.3 DOPRAVA výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000
A.5 ENERGETIKA, SPOJE výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000
A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE výkres legenda MĚŘ. 1 : 5 000
B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY
B. TEXTOVÁ ČÁST
B. GRAFICKÁ ČÁST
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES výkres legenda MĚŘ. 1 :  5 000
B.2 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU výkres legenda MĚŘ. 1 :  5 000
B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY výkres legenda MĚŘ. 1 : 50 000
C. POSOUZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PODLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB.
D. POSOUZENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI PODLE ZÁKONA Č. 114/1992 SB.
Zpracovatelé ÚP

Zveřejněno 24. 1. 2012


Projekt "Územní plán Hukvaldy" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.


Ke stažení:

  • Návrh na pořízení územního plánu PDF ODT DOCX