Drobečková navigace

Úvod > ZŠ a MŠ L. Janáčka

ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace

Základní škola Leoše Janáčka

Kontakt:

ZŠ a MŠ Leoše Janáčka

Hukvaldy 162

739 46 Hukvaldy

Ředitelka :

Mgr. Alena Lévová

 

tel: (+420) 558 699 238

(+420) 724 217 985

web : http://www.zshukvaldy.cz

e-mail: info@zshukvaldy.cz

O škole

Hukvaldy jako panské sídlo měly již od roku 1563 svého vlastního zámeckého kaplana a zaujímaly ve školství výjimečné postavení. Zámecký kaplan byl totiž zároveň i učitelem pro děti úředníků a obyvatel hradu. Po zkáze hradu roku 1762 a vystavění "Podzámčí" v letech 1760-70 byla do nového sídliště přeložena i škola. V roce 1816 byla z bývalé bednárny zřízena nová škola. V roce 1877 byla stará škola zbourána a na jejím místě vystavěna nákladem arcibiskupství budova nová. Dne 2. 12. 1878 byla slavnostně vysvěcena a odevzdána svému účelu. V roce 1948 byla škola umístěna v bývalém zámku, který byl postaven v roce 1760.

Již v urbáři z roku 1580 je zmínka o škole v Rychalticích, je však oprávněna domněnka, že tam škola byla již dříve. První škola byla dřevěná a stála na levé straně Ondřejnice. V polovině 18. století byla postavena na farském pozemku nová škola, za několik let již svou velikostí nevyhovovala. Třetí škola byla v budově čp. 4 (u kostela). V roce 1824 vystavěl arcibiskup olomoucký Rudolf novou školní budovu, zděnou, a ta stojí dodnes. Počátkem 20. století došlo k přestavbě a rozšíření, ve dvacátých letech přibyla ještě další třída. Od roku 1948 se škola dělila o prostory s mateřskou školou. Školní třídy byly zrušeny po dostavbě nové velké školy v Dolním Sklenově.

Počátkem školního roku 1953/54 dochází k nové celostátní reorganizaci školství. Zanikají staré školy národní a střední a zřizuje se jednotná osmiletá škola střední. V obci dochází ke sloučení školy střední s bývalými národními školami v Hukvaldech a Rychalticích. K 1. 9. 1953 dochází k nové celostátní reorganizaci školství. Tím zanikají staré školy národní a střední a zřizuje se jednotná osmiletá škola střední. V obci dochází ke sloučení školy střední s bývalými školami národními v Rychalticích a Hukvaldech. Nová škola má 13 tříd s 346 žáky ve třech budovách. V roce 1980 je slavnostně otevřena nově vystavěná škola Hukvaldy na katastru Dolního Sklenova. V roce 1984 získává titul Základní škola Leoše Janáčka. Akademický malíř Jan Václav Sládek odkázal škole ve své závěti 103 obrazů, které spolu s obrazy místního akademického malíře Antonína Kroči tvoří hlavní výzdobu školy.

Od 1. 1. 2002 je Základní škola Leoše Janáčka Hukvaldy právním subjektem zahrnujícím základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní klub, školní jídelnu, obecní knihovnu a společenský sál. Od 1. 9. 2005 je název školy: Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace.
Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Držím se kořenů života a rostu“. Jeho název vychází z motta Leoše Janáčka: „Držím se kořenů života svého lidu, proto rostu a nepodlehnu“. Držíme se kořenů života: ve vzdělávání navazujeme na tradici Lašska a Valašska, nezapomínáme na naše významné rodáky. Děti od mateřské školy se zapojují do činnosti dětského folklorního souboru Lašánek a do pěveckého sboru, kde si hrají hry, jako si děti hrály v minulosti. Zpívají lašské lidové písně a tančí lašské tance. Z  tohoto důvodu, jsme se také rádi zapojili do projektu realizace naučné stezky Leoš Janáček očima dětí, který připravil Klub českých turistů Hukvaldy ve spolupráci s Obcí Hukvaldy. Děti tak mají možnost názorně a zábavnou formou získat informace o historii Hukvald a našem významném rodákovi Leoši Janáčkovi. Rosteme: Ve výuce využíváme nové metody a formy výuky, využíváme nové informační a komunikační technologie. Formou kroužků školního klubu umožňujeme žákům, aby dále rozvíjeli své koníčky a zájmy. Získáváme finanční prostředky z Evropské Unie a Ministerstva školství na projekty ke zlepšení kvality ve vzdělávání, jako jsou výjezdy žáků i učitelů do zahraničí (kurzy anglického jazyka pro učitele ve Velké Británii) a Erasmus+. V rámci Erasmu+ spolupracujeme se školami ve Španělsku, Litvě, Turecku, Polsku a Maďarsku. Tradičně nám se získáváním zaměstnaneckých grantů od Arcelor Mittal a Vítkovice Steel pomáhají příznivci školy. Velmi aktivní a spolupracující jsou členové Unie rodičů, kteří organizují, spolu se zaměstnanci školy, různé akce jako Karnevalový rej, Den dětí - Mejdan za školou, Lampiónový průvod k významným státním svátkům apod. Spolupracujeme s TJ Sokol Hukvaldy, Mysliveckým spolkem Hukvaldy, Klubem seniorů, Spolky dobrovolných hasičů v Rychalticích i na Hukvaldech a Janáčkovými Hukvaldy z.s. při pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy
Zřizovatel školy Obec Hukvaldy vytváří škole výborné podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí mateřské školy a žáků školy. Společenský sál a obecní knihovna, které jsou součástmi školy, napomáhají tomu, že Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy je výrazně komunitní školou.