Drobečková navigace

Úvod > Kultura

Kultura

Hrad Hukvaldy

Rozsáhlá zřícenina feudálního hradu skýtá možnost poutavé prohlídky. Dojdeme k němu nádhernou oborou se stádem daňků a muflonů.

Hrad je dějištěm mnoha zajímavých akcí, Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy, Středověkých rytířských slavností, Sletu čarodějnic v dubnu, akce Strašidla na hradě poslední víkend v srpnu, tradiční poutě na sv. Ondřeje a podobně.

Webové stránky hradu

Rodný dům Leoše Janáčka

V rodném domě Leoše Janáčka je od 2. července roku 2004 otevřena  pamětní síň Leoše Janáčka s galerií.

Obměňují se zde výstavy a v červnu 2005 bylo v této budově otevřeno informační centrum.

Památník Leoše Janáčka

pamatnik.jpg

Památník byl slavnostně znovuotevřen v předvečer nedožitých 146. narozenin Leoše Janáčka v červenci 2000 po generální opravě, která probíhala od podzimu 1999.

Historická část Památníku sestává ze tří místností v přízemí domku. Zde je uchovává původní interiér domu včetně vybavení z dob Janáčkova užívání. Návštěvníci si mohou prohlédnout salón, ložnici, a kuchyň.

V památníku je i nová naučná expozice, která mapuje Janáčkův vztah k rodným Hukvaldům a dokumentuje sepětí genia loci se skladatelovým dílem. Naučná expozice odkazuje ke skladatelovým pobytům na Hukvaldech. Veřejnosti slouží také nově vytvořená audiovizuální místnost v 1. poschodí, kde si návštěvníci mohou poslechnout špičkové nahrávky Janáčkových skladeb či shlédnout hudební filmy o skladatelově životě a díle.

webové stránky památníku

Mezinárodní hudební festivalu Janáčkovy Hukvaldy

V létě 1994, v roce, kdy si celý kulturní svět připomínal 140. výročí narození Leoše Janáčka, se uskutečnil první ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Záštitu nad ním převzal tehdejší předseda vlády České republiky a pozdější prezident republiky Václav Klaus. Program prvního ročníku festivalu byl zasazen do šesti dnů, v nichž dostala prostor především díla hukvaldského rodáka Leoše Janáčka a českých klasiků.

U zrodu festivalu stálo především Státní divadlo Ostrava a obec Hukvaldy. Významná byla a dosud je pro festival také podpora Nadace Leoše Janáčka v Brně. Prvotní ideou zakladatelů festivalu bylo vedle uvádění děl Leoše Janáčka v různých interpretacích také propojení divadelního umění a hudby.

Od roku 1995 pořádá festival Fond Janáčkovy Hukvaldy, z.s.

Webové stránky festivalu

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

navazuje na dlouholetou janáčkovskou festivalovou tradici Ostravy a Moravskoslezského kraje.

V roce 1948 se konal na Hukvaldech 1. ročník festivalu Janáčkovo hudební Lašsko, který se tak stal po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v tehdejším Československu. V roce 1950 se začala psát tradice hudebního festivalu v Ostravě. Ten několikrát změnil svůj název a z Ostravského hudebního jara a Ostravského máje se stal v roce 1976 Janáčkův máj, nesoucí od roku 1990 přídomek Mezinárodní hudební festival. Na Hukvaldech v roce 1993 nahradil Janáčkovo hudební Lašsko nový festival Janáčkovy Hukvaldy. Přes odlišnosti jednotlivých zmíněných festivalů všechny usilovaly o totéž: propagovat především dílo a myšlenky Leoše Janáčka a hodnoty klasické hudby – s důrazem na českou tvorbu – obecně.

Na základě dosažených výsledků, úspěchů a zkušeností jmenovaných festivalů, z nichž se především MHF Janáčkovy Hukvaldy a MHF Janáčkův máj nejvýrazněji zapsaly do festivalového dění České republiky, nyní u příležitosti 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka sloučením vzniká jeden festival: MHF Leoše Janáčka. Takto koncipovaný festival má velký potenciál jak směrem k posluchačům, tak k donátorům, ale i samotným umělcům.

Kompletní program festivalu, vstupenky, další informace jsou k dispozici na webu www.mhflj.cz.

podpis_2018.jpg

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka bude – v návaznosti na MHF Janáčkův máj – členem prestižní Evropské festivalové asociace, partnerem

Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze a dalších profesionálních organizací a institucí. Bude významným partnerem evropského hudebního života a kulturního dědictví.

Organizátorem festivalu bude obecně prospěšná společnost Janáčkův máj, která bude zodpovědná nejen za produkční, ale rovněž ekonomické zajištění festivalu.

Zapsaný spolek Janáčkovy Hukvaldy (organizátor bývalého Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy) zůstává servisní organizací pro zajištění festivalových koncertů na Hukvaldech a organizací, která bude pořádat vlastní aktivity, případně organizovat akce pro obec Hukvaldy.

Hukvaldy skýtají možnost prohlídky kouzelných míst tohoto lašského koutu, kde téměř na každém kroku se návštěvník setkává se symboly připomínajícími mistrovství hudebního skladatele Leoše Janáčka.

Rozsáhlá obora okolo hradu láká návštěvníky k prohlídce i odpočinku, nejvíce na jaře, když květy kaštanů prozáří koruny stromů, a pak na podzim, když vadnoucí listí hýří pestrou paletou barev a zralé plody kaštanů padají na zem.

Na Hukvaldech čerpal Janáček motivy ke své hudební tvorbě, ale i pro své fejetony, zde si zapisoval nápěvky mluvy a lidové písně. Krajovou atmosféru zachytil ve sborových skladbách komponovaných na básně Petra Bezruče.

Hukvaldům se dostalo i ztvárnění v literatuře. Je to Růžena Svobodová a její román Černí myslivci, Bohumil Četyna - Jednou za slunovratu,
Jan Václav Sládek - povídky Hukvaldské miniatury, Hukvaldské siluety a fejetony Andalusie v rajské zahradě a Hukvaldské studánky,
v neposlední řadě pak fejetony, které o Hukvaldech napsal Leoš Janáček .

Hukvaldy byly ztvárněny také ve fotografiích (Josef Sudek - Hukvaldy) i v malířství (Jan Václav Sládek - Hukvaldy, místní rodák, absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze).
V současné době zde tvoří místní rodák akademický malíř Antonín Kroča (nar. 1947), který má v obci i vlastní galerii. Ta se nachází v bývalé rychaltické škole (s nápisem "Mládeži"), a to po levé straně silnice z Hukvald do Ostravy, na rozhraní místních částí Dolní Sklenov a Rychaltice (1,5 km z centra Hukvald).
Také zde v hukvaldské oboře čerpá náměty pro svou uměleckou fotografii Vítězslav Jurečka, který se narodil v Dolním Sklenově a žije v Rychalticích.

Společenský sál

Při Základní škole Leoše Janáčka na Hukvaldech je společenský sál, který nabízí při divadelním uspořádání 290 míst a při stolním uspořádání 200 míst. Mohou se zde pořádat divadelní představení, koncerty, plesy, výstavy, ale i školení a firemní a soukromé akce.