Drobečková navigace

Úvod > Kultura

Kultura

Hrad Hukvaldy

Rozsáhlá zřícenina feudálního hradu skýtá možnost poutavé prohlídky. Dojdeme k němu nádhernou oborou se stádem daňků a muflonů.

Hrad je dějištěm mnoha zajímavých akcí, Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy, Středověkých rytířských slavností, Sletu čarodějnic v dubnu, akce Strašidla na hradě poslední víkend v srpnu, tradiční poutě na sv. Ondřeje a podobně.

Webové stránky hradu

Rodný dům Leoše Janáčka

V rodném domě Leoše Janáčka je od 2. července roku 2004 otevřena  pamětní síň Leoše Janáčka s galerií.

Obměňují se zde výstavy a v červnu 2005 bylo v této budově otevřeno informační centrum.

Památník Leoše Janáčka

pamatnik.jpg

Památník byl slavnostně znovuotevřen v předvečer nedožitých 146. narozenin Leoše Janáčka v červenci 2000 po generální opravě, která probíhala od podzimu 1999.

Historická část Památníku sestává ze tří místností v přízemí domku. Zde je uchovává původní interiér domu včetně vybavení z dob Janáčkova užívání. Návštěvníci si mohou prohlédnout salón, ložnici, a kuchyň.

V památníku je i nová naučná expozice, která mapuje Janáčkův vztah k rodným Hukvaldům a dokumentuje sepětí genia loci se skladatelovým dílem. Naučná expozice odkazuje ke skladatelovým pobytům na Hukvaldech. Veřejnosti slouží také nově vytvořená audiovizuální místnost v 1. poschodí, kde si návštěvníci mohou poslechnout špičkové nahrávky Janáčkových skladeb či shlédnout hudební filmy o skladatelově životě a díle.

webové stránky památníku

Mezinárodní hudební festivalu Janáčkovy Hukvaldy

V létě 1994, v roce, kdy si celý kulturní svět připomínal 140. výročí narození Leoše Janáčka, se uskutečnil první ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Záštitu nad ním převzal tehdejší předseda vlády České republiky a pozdější prezident republiky Václav Klaus. Program prvního ročníku festivalu byl zasazen do šesti dnů, v nichž dostala prostor především díla hukvaldského rodáka Leoše Janáčka a českých klasiků.

U zrodu festivalu stálo především Státní divadlo Ostrava a obec Hukvaldy. Významná byla a dosud je pro festival také podpora Nadace Leoše Janáčka v Brně. Prvotní ideou zakladatelů festivalu bylo vedle uvádění děl Leoše Janáčka v různých interpretacích také propojení divadelního umění a hudby.

Od roku 1995 pořádá festival Fond Janáčkovy Hukvaldy, z.s.

Webové stránky festivalu

Hukvaldy skýtají možnost prohlídky kouzelných míst tohoto lašského koutu, kde téměř na každém kroku se návštěvník setkává se symboly připomínajícími mistrovství hudebního skladatele Leoše Janáčka.

Rozsáhlá obora okolo hradu láká návštěvníky k prohlídce i odpočinku, nejvíce na jaře, když květy kaštanů prozáří koruny stromů, a pak na podzim, když vadnoucí listí hýří pestrou paletou barev a zralé plody kaštanů padají na zem.

Na Hukvaldech čerpal Janáček motivy ke své hudební tvorbě, ale i pro své fejetony, zde si zapisoval nápěvky mluvy a lidové písně. Krajovou atmosféru zachytil ve sborových skladbách komponovaných na básně Petra Bezruče.

Hukvaldům se dostalo i ztvárnění v literatuře. Je to Růžena Svobodová a její román Černí myslivci, Bohumil Četyna - Jednou za slunovratu,
Jan Václav Sládek - povídky Hukvaldské miniatury, Hukvaldské siluety a fejetony Andalusie v rajské zahradě a Hukvaldské studánky,
v neposlední řadě pak fejetony, které o Hukvaldech napsal Leoš Janáček .

Hukvaldy byly ztvárněny také ve fotografiích (Josef Sudek - Hukvaldy) i v malířství (Jan Václav Sládek - Hukvaldy, místní rodák, absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze).
V současné době zde tvoří místní rodák akademický malíř Antonín Kroča (nar. 1947), který má v obci i vlastní galerii. Ta se nachází v bývalé rychaltické škole (s nápisem "Mládeži"), a to po levé straně silnice z Hukvald do Ostravy, na rozhraní místních částí Dolní Sklenov a Rychaltice (1,5 km z centra Hukvald).
Také zde v hukvaldské oboře čerpá náměty pro svou uměleckou fotografii Vítězslav Jurečka, který se narodil v Dolním Sklenově a žije v Rychalticích.

Společenský sál

Při Základní škole Leoše Janáčka na Hukvaldech je společenský sál, který nabízí při divadelním uspořádání 290 míst a při stolním uspořádání 200 míst. Mohou se zde pořádat divadelní představení, koncerty, plesy, výstavy, ale i školení a firemní a soukromé akce.