Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Popis úřadu

Představitelé obce

Luděk Bujnošek, Mgr.
starosta

558 699 213, 775 865 180
starosta@hukvaldy.eu

Ivana Hrčková, Ing.
místostarostka

558 699 213, 775 865 182
mistostarosta@hukvaldy.eu

Zaměstananci

Marta Sobotíková

558 699 213, 721 797 065
obec@hukvaldy.eu

sekretariát starosty,
příjem žádostí dle zák. 106/1999 Sb,
matrika,, evidence obyvatel,
stavební záležitosti, územní plán obce, legalizace, vidimace, czechpoint

Monika Odleváková, Bc.

558 699 213, 721 851 122
ucetni@hukvaldy.eu

účetnictví, rozpočet obce, evidence pozemků,
personální záležitosti,
DPS - nájemní smlouvy
legalizace, vidimace, smlouvy

Pavla Kovalová

558 699 213, 775 865 181
poplatky@hukvaldy.eu

místní poplatky, pokladna
podatelna
smlouvy
- internet, OIIS (kabelová televize)
evidence hrobových míst, stočné
legalizace, vidimace, czechpoint

Seznam platných certifikátů

Obecně závazné vyhlášky

Veřejnoprávní smlouva

mezi Obcí Hukvaldy a Statutárním městem Frýdek-Místek na výkon části přenesené působnosti - projednávání přestupků dle zák. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů PDF

Program rozvoje obce