Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Dotace na výměnu kotlů

Dotace na výměnu kotlůDatum konání:
1.8.2014
Datum ukončení:
18.9.2014

Rada Moravskoslezského kraje schválila vyhlášení dotačního programu

8. Společná výzva MŽP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů.

Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na adrese podacího místa:

Moravskoslezský kraj – krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy.

Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2014 v 7:30
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2014 ve 12:00
(nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

FINANČNÍ DOTACE
(liší se v závislosti na typu podporovaného kotle)

povinné označení
kotle na obálce
žádosti


typ kotle

 výše dotace 
A kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5
s automatickým dávkováním paliva
40.000,- Kč
B kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5
nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva
60.000,- Kč

C
zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou,
emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší
55.000,- Kč
D plynový atmosférický kotel na zemní plyn 15.000,- Kč
E plynový kondenzační kotel na zemní plyn 20.000,- Kč

Podrobně je způsob podání žádosti popsán v dokumentu
8. Společná výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory PDF

Další informace včetně příloh pro podání žádosti jsou uvedeny na webových stránkách: