Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Daň z nemovitých věcí – novinky od 1. 1. 2014

Daň z nemovitých věcí – novinky od 1. 1. 2014Dnem 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především v návaznosti na změny, které v soukromém právu přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“). Uvedenou novelou dochází k některým významným změnám, mimo jiné i s dopadem na stanovení daně.

U některých poplatníků dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně ve smyslu § 13a odst. 1 zákona, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli.
I tito poplatníci však mají povinnost podat daňové přiznání na rok 2014.
A to dokonce i tehdy, když u nich dojde ke snížení daňové povinnosti.

Podrobnosti v přiloženém letáku.