Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Realizace kanalizačních přípojek

Realizace kanalizačních přípojekRealizace kanalizačních přípojek

Provozovatel kanalizace stanovil oprávněnou osobu, která bude provádět kontrolu nově vybudovaných přípojek před napojením na veřejný kanalizační řad - vizuální kontrolu a nafocení celého vedení přípojky, nafocení stavu vodoměru.

Je nutné, aby na kanalizaci byly napojeny všechny zdroje související s odváděním splaškových vod (koupelny, kuchyně, záchody). Do kanalizace nelze odvádět dešťové vody (například z okapů).

Oprávněnou osobou je pan Gustav Bůžek, tel. 720 512 600, e-mail: gustavbuzek@seznam.cz.

Neprodleně po provedené kontrole a napojení na kanalizační řad je potřeba uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod.

Smlouva se uzavírá na OÚ Hukvaldy, při podpisu je potřeba z důvodu identifikace odběrného místa předložit fakturu vyúčtování vodného SMVak.

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta