Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Územní souhlas - domovní kanalizační přípojky

Územní souhlas - domovní kanalizační přípojkyÚzemní souhlas - domovní kanalizační přípojky

Městský úřad Brušperk, stavební úřad vydal územní souhlas s umístěním stavby 16 ks kanalizačních přípojek na pozemcích v k.ú. Sklenov a k.ú. Rychaltice.
Seznam přípojek je k nahlédnutí také na OÚ Hukvaldy.
Územní souhlas nabyl účinnosti 26. 1. 2018.

Platnost územního souhlasu je 2 roky ode dne jeho vydání.
Přípojky uvedené v tomto seznamu mohou být realizovány.

Majitel nemovitosti by se měl před realizací seznámit se stanovisky majitelů inženýrských sítí:

  • vodovodní přípojka - Stanoviska SmVaK jsou k dispozici na OÚ Hukvaldy u paní Pavly Kovalové, tel. 558 699 213, e-mail poplatky@hukvaldy.eu.
  • vedení telefonních sítí - Stanovisko CETIN je možno získat na www.cetin.cz v sekci "Naše síť - Vyjádřování o existenci sítí".
  • vedení sítí el. energie - Stanovisko ČEZ je možno získat na geoportal.cezdistribuce.cz, v sekci "Sdělení o existenci sítí".
  • plynárenská zařízení - Stanovisko GasNet je možno získat na www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko.

Doporučujeme také seznámit se s napojovací smlouvou a obchodními podmínkami.

Po realizaci přípojky a před samotným záhozem je zapotřebí požádat starostu obce Mgr. Luďka Bujnoška o kontrolu přípojky. Zároveň celý průběh neveřejné části přípojky stavebník nafotí tak, aby bylo zřejmé co do kanalizace bude napojovat. Je nutné, aby na kanalizaci byly napojeny všechny zdroje související s odváděním splaškových vod (koupelny, kuchyně, záchody). Do kanalizace nelze odvádět dešťové vody (například z okapů).

Smlouva o odvádění odpadních vod musí být uzavřena neprodleně po samotném napojení a provedené kontrole. Při podpisu je potřeba nahlásit stav vodoměru (nejlépe nafocený) a z důvodu identifikace odběrného místa předložit fakturu vyúčtování vodného SMVak.

Mgr. Luděk Bujnošek, starosta