Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.)

MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.)Datum konání:
27.2.2017

MAS Pobeskydí vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu programového rámce Operačního programu Zaměstnanost

„MAS Pobeskydí – Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.)“.

Výzva je zaměřena na následující témata:

 • Prevence a řešení sociálního vyloučení mládeže a mladých lidí
 • Podpora pečujících osob a rozvoj neformální péče, sdílené péče, domácí paliativní péče
 • Prevence a řešení sociálního vyloučení rodin zejména vícečetných a neúplných rodin, rodin s dětmi, rodin ohrožených sociálním vyloučením
 • Řešení sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách či obdobných lokalitách
 • Rozvoj komunitní sociální práce a komunitních center
 • Vytvoření „záchytné sítě“ pro osoby v tíživé životní situaci a zvýšení informovanosti, poradenství a sociální práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením s využitím prvků spolupráce místních samospráv (obcí či svazků obcí), poskytovatelů sociálních služeb a zástupců cílových skupin

Základní údaje o výzvě:

 • Vyhlášení výzvy - 20. února 2017
 • Seminář pro žadatele - 27. února 2017 od 9:00 hod., Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 27. března 2017
 • Rozhodnutí orgánů MAS o podpoře projektů - do 30. června 2017
 • Alokace na výzvu – 6,5 mil. Kč

Text výzvy a přílohy jsou zveřejněny na http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-operacniho-programu-zamestnanost/vyzva-opz-c-1/.