Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Změny v autobusové dopravě - zprovoznění terminálu Ostrava Dubina

Změny v autobusové dopravě - zprovoznění terminálu Ostrava DubinaDatum konání:
13.12.2015

Terminál Dubina

Změny příměstských linek od 13. 12. 2015

Od 13. prosince 2015 dojde zároveň se zprovozněním přestupního terminálu Dubina v Ostravě k významným změnám v provozu příměstských linek ze směru od Brušperku a Mošnova do Ostravy. Cílem projektu je především zefektivnění dopravní obsluhy této oblasti – odstranění nadbytečných spojů souběžných s jinými spoji, odstranění linek s malým počtem spojů a nízkým vytížením a zavedení nových spojů v časech a směrech, kde je dnes cestující postrádají. Zrušené linky jsou však vždy nahrazeny spoji jiných linek či přestupem mezi nimi tak, aby se cestující dostal do cíle své cesty přibližně ve stejném čase jako dnes. Sjednocením tras spojů a zavedením taktové dopravy dojde také ke zpravidelnění nabídky spojů v uvedených relacích, což umožní také snadnější zapamatovatelnost odjezdů a vytvoření návazností mezi linkami. Cílem je vytvořit systém pro cestující přehlednější a nabízející díky přestupům více možností dopravních spojení než je k dispozici dnes.

Základním novým přestupním bodem, který nový systém cestujícím nabízí, je terminál Dubina. Linky z uvedené oblasti do Ostravy budou nově projíždět tímto terminálem a méně vytížené spoje zde budou ukončeny, neboť tramvajová doprava je kapacitně dokáže plně nahradit. Terminál nabídne pohodlný bezbariérový přestup z autobusů na tramvaje. Po výstupu z autobusu se cestující ocitnou přímo na nástupní zastávce tramvají, nabízejících dopravu v těchto směrech:

 • směr centrum (po Místecké) linky 1 a 10
  v souhrnném intervalu ve špičce cca 5 min., v pracovní dny dopoledne 10 min. a večer a o víkendech 20 min.
 • směr Vítkovice a Mariánské Hory linky 3 a 12
  v souhrnném průměrném intervalu  v pracovní dny (mimo večera) cca 5 min. a večer a o víkendech cca 10 min.
 • směr Svinov a Poruba linka 17
  v intervalu v pracovní dny (mimo večera) 10 min. a večer a o víkendech 20 min.
 • směr Zábřeh a Výškovice linka 15
  v intervalu ve špičce 10 min. a mimo špičku 20 min.

Na novou zastávku uvnitř terminálu budou zajíždět i autobusové linky č. 26, 55 a 59 ve směru ze Staré Bělé.

V opačném směru bude velkou výhodou pro cestující, že každý spoj z Ostravy bude buď veden přímo z tohoto terminálu, nebo bude mít přípoj ze spoje vedeného z terminálu. Prakticky to znamená, že cestující bez znalosti jízdního řádu bude mít jistotu, že když přijede do terminálu Dubina, tak se do své obce dostane vždy prvním možným spojem. Při čekání na svůj spoj může cestující využít zázemí přilehlého hypermarketu.

Na výši dlouhodobého jízdného nemá přestup v terminálu žádný vliv. U cestujících z obcí Krmelín, Stará Ves n. O. a Brušperk se cena jednotlivého jízdného převážně nemění. Všichni cestující včetně cestujících z ostatních obcí mohou pro platbu jednotlivého jízdného využít čipovou kartu ODISka, s níž mohou v terminálu Dubina využít zvýhodněný přestup na prostředky MHD. Ti cestující, kteří již dnes přestupují na tramvaje (např. do centra města či Mariánských Hor), budou mít navíc cestování levnější.

Nový systém však nabídne i další nové obousměrné přestupní návaznosti:

V Brušperku, střed bude možný vzájemný přestup mezi linkami jedoucími přes Hrabůvku a po Místecké (371), přes průmyslovou zónu Hrabová (372) nebo do Svinova (374) a linkami jedoucími po ulici Ruské přes Vítkovice (373, 376 a 378).

V Krmelíně, u lesa mezi linkami od Staré Vsi n. O. a Petřvaldu (641 nebo 670) s linkou 372 do průmyslové zóny Hrabová.

Ve Staré Vsi n. O., pošta mezi linkou 379 od Petřvaldíku s linkou 374 do Svinova.

Na zastávce Dřevoprodej mezi linkou 372 od Hukvald a Brušperku na linku 62 k závodu ArcelorMittal Ostrava.

Změny na jednotlivých linkách

333 Ostrava –Mošnov

Linka slouží svému původnímu účelu, tedy spojení města s letištěm. Všechny spoje jsou nadále vedeny celou trasou až do centra města. Linka je nově obousměrně vedena přes terminál Dubina, vynechá tak ve směru do Mošnova dnešní zastávku Ostrava, Dubina ležící v sídlišti Dubina na ulici Horní.

370 Ostrava – Krmelín – Paskov – Řepiště

Linka slouží pro spojení města Paskov a místní části Oprechtice s terminálem Dubina a železniční stanicí Paskov. Nově jsou všechny spoje prodlouženy na zastávku Řepiště, U Kříže, kde získají cestující nově návaznosti na další autobusové linky.
Na lince je mírně posílen provoz. Důvodem je jednak náhrada autobusové linky č. 375 a jednak požadavky obcí na zavedení nových spojů.

371 Ostrava – Brušperk – Hukvaldy
372 Ostrava – Brušperk – Hukvaldy – Kozlovice

Spoje linky č. 371 vedené v současné době do Kozlovic jsou označeny nově jako linka č. 372 a jsou vedeny v dnešní trase přes průmyslovou zónu Hrabová, zatímco linka č. 371 přes terminál Dubina a zastávku Poliklinika. Všechny spoje linky č. 372 v pracovní dny a vybrané spoje o víkendech jsou vedeny přes zastávku Hukvaldy, hotel.
Původní linka č. 372 je nahrazena spoji linek č. 371, resp. 376. Linky slouží jako páteř celého systému v oblasti Brušperska. V zastávce Brušperk, střed jsou nově zavedeny přípoje mezi linkami č. 371, 372, linkami souboru č. 373, 376, 378 a linkou č. 374. Cestující tak získají nové možnosti cestování. V zastávce Krmelín, u lesa je zabezpečen přípoj spojů vedených do průmyslové zóny Ostrava-Hrabová se spoji linky č. 641 nebo 670.

373 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. – Brušperk – Kateřinice – Příbor – Kopřivnice
376 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. – Brušperk – Fryčovice – Příbor – Kopřivnice
378 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. – Staříč

Soubor linek č. 373, 376 a 378 je určen pro spojení Brušperska s Ostravou přes Starou Ves nad Ondřejnicí. V zastávce Brušperk, střed jsou nově zavedeny přípoje s linkami č. 371, 372 a 374.
Linka č. 373 nadále zabezpečuje spojení Kateřinic a Trnávky s Ostravou, vybrané spoje jsou v Trnávce nahrazeny novými spoji linky č. 374, které mají se souborem linek č. 373, 376, 378 přípoj v zastávce Brušperk, střed. Jeden pár spojů linky č. 373 je stále veden až do Kopřivnice přes Kateřinice. Linka č. 376 zabezpečuje spojení Fryčovic s Ostravou. Vybrané spoje nahrazují původní linku č. 372 ve směru do Příbora a Kopřivnice. Linka č. 378 nadále zabezpečuje spojení z a na směnu v dolech Staříč 2 a 3, přičemž je všemi spoji prodloužena na zastávku Staříč, Důl Staříč 3, a to z důvodu možnosti pravidelné dojížďky do zaměstnání na všechny pracovní směny.
Sjednoceno je taktéž vedení spojů přes zastávku Krmelín, has. zbroj., přes kterou jsou nově vedeny s výjimkou jednoho spoje všechny spoje linek č. 376 a 378.

V Ostravě jsou trasy linek 373, 376 a 378 vedeny jednotně přes terminál Dubina a zastávku Hotel Bělský les.

374 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. – Brušperk – Trnávka

Linka je určena pro rychlé spojení Brušperska s oblastí Ostravy-Svinova. Navíc zabezpečuje i spojení jiných relací, např. mezi Brušperkem, Starou Vsí a Ostravou-Proskovicemi.
Linka je posílena a v zastávce Brušperk, střed navázána na spoje linek č. 371 a 372 a souboru linek č. 373, 376 a 378. Rychlé spojení s oblastí Ostravy-Svinova je tak zajištěno pro téměř všechny obce Brušperska. V zastávce Stará Ves n. Ondř., pošta je zavedena návaznost linky na spoje linky č. 379 ve směru z Petřvaldu, Petřvaldíku a ze Staré Vsi n. Ondř., Košatky ve směru do Ostravy-Svinova a zpět. Do linky jsou také převedeny spoje z Brušperka do Staré Vsi n. Ondř. v současné době vedené v lince č. 376.

375 Ostrava – Paskov – Brušperk

Linka je zrušena. Spojení Brušperska s areálem Arcelor Mittal je zabezpečeno návazností linky č. 62 MHD Ostrava na linku č. 372 v zastávce Ostrava, Hrabůvka, Dřevoprodej, případně návaznostmi linky č. 370 na linku č. 360 ČSAD Frýdek-Místek v zastávce Paskov, u hřbitova.

377 Ostrava – Krmelín – Brušperk – Fryčovice

Linka je nahrazena spoji linek č. 371 a 376.

379 Ostrava – Stará Ves n. Ondř. – Petřvald

Linka slouží pro spojení Petřvaldu a Staré Vsi n. Ondř. s Ostravou. V zastávce Stará Ves n. Ondř., pošta jsou zabezpečeny návaznosti s linkou č. 374 ve směru do Ostravy-Svinova. Na lince jsou zavedeny nové spoje.

641 Ostrava – Mošnov – Příbor – Kopřivnice
664 Ostrava – Příbor – Kopřivnice – Frenštát p.Radh.

Soubor linek č. 641, 664 je určen pro spojení Kopřivnice, Příbora, Skotnice, Mošnova, Petřvaldu a Staré Vsi n. Ondř. s Ostravou. V souboru linek č. 641 a 664 je zachován přibližně původní rozsah provozu.

670 Ostrava – Sedlnice – Nový Jičín

Linka slouží pro spojení Nového Jičína, Libhoště, Sedlnic, Mošnova, Petřvaldu a Staré Vsi n. Ondř. s Ostravou. Na lince jsou ve většině případů zachovány pouze spoje v celé délce trasy linky a nové či upravené spoje tvořící nově návaznosti na a z vlakových spojů v železniční stanici Mošnov, Ostrava Airport. Zrušené spoje jsou nahrazeny spoji linek č. 641 a 664 ve směru do, resp. z Příbora, resp. linkou č. 621 mezi Příborem a Novým Jičínem. V Ostravě je linka vedena přes terminál Dubina a zastávku Poliklinika. V zastávce Krmelín, u lesa jsou zabezpečeny přípoje s linkou č. 372 do, resp. z průmyslové zóny Ostrava-Hrabová.

V souvislosti s rozsáhlými změnami v jízdních řádech od 13. 12. 2015 dochází taktéž k úpravám v odjezdových stáních na ÚAN Ostrava.

Rozdělení stanovišť
Mapa ÚAN Ostrava