Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Doporučení vlastníkům lesa

Doporučení vlastníkům lesaChtěl bych Vás upozornit na dvě důležité skutečnosti, které by Vám měly pomoci při řádném hospodaření.

  1. Doporučuji vyzvednout si „lesní hospodářskou osnovu“, kterou Vám bezúplatně vydají na Městském úřadu ve Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, ulice Palackého 115, v kanceláři Ing. Gongola a p. Krobota, 4. poschodí. Měli byste si uvědomit, že v lesní hospodářské osnově se udává maximální množství dříví (včetně těžby nahodilé - např. kůrovec), které můžete během 10 let ze svého lesa vytěžit, pokud orgán státní správy lesů toto množství odúvodněně  nenavýší. Pokud si  lesní hospodářskou osnovu nevyzvednete, pak můžete bez povolení vytěžit jen 3 m3 dřevní hmoty z jednoho hektaru lesa, a to za jeden kalendářní rok.
  2. Pokud jste provedli těžbu, čímž vznikla holina, pak ji musíte v zákonné lhůtě dvou let zalesnit. Pokud tuto podmínku ze závažného důvodu nesplníte, pak můžete orgán státní správy lesů požádat o „odklad zalesnění“. Zvláště upozorňuji ty vlastníky lesů, kteří mají v lesní hospodářské osnově holinu zapsanou, aby tuto situaci začali neprodleně řešit a zavolali mi. Doporučuji Vám tuto situaci vyřešit do konce tohoto roku, a to nejen z důvodu možnosti získání dotací na zalesnění.


Ing. Tomáš Svoboda, odborný lesní hospodář
Mobil: 603 867 494
E-mail: olh@email.cz