Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kotlíkové dotace v roce 2016

Kotlíkové dotace v roce 2016V roce 2016 se budou v Moravskoslezském kraji čerpat tzv. kotlíkové dotace na výměnu starých neekologických kotlů.

V červenci letošního roku vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí první z výzev pro kraje na „kotlíkové dotace“, ve kterých Moravskoslezský kraj může pro své občany získat až 1,4 mld. Kč na výměnu starých neekologických kotlů. Kraj následně v prosinci až lednu vyhlásí výzvu pro předkládání žádostí jednotlivých domácností.

Dne 15. 7. 2015 byla vyhlášena 16. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020. Moravskoslezský kraj předložil svou žádost, na základě které může pro své občany získat první část finančních prostředků ve výši cca 470 mil. Kč. V roce 2016 budou moci vlastníci rodinných domů na území kraje čerpat tyto prostředky na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za automatické kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Podle zvoleného typu nového zdroje tepla bude finanční podpora na tuto výměnu a související „energetická mikroopatření“ poskytnuta ve výši 70 - 80% nákladů domácností, a to z maximální částky 150.000,- Kč. Tato podpora může být dále navýšena o 5% u obcí spadajících do tzv. prioritních území s dlouhodobě znečištěným ovzduším.

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák chce podpořit výměnu neekologických kotlů a snížit tak náklady domácností na pořízení nového zdroje tepla navýšením dotace pro každého žadatele o dalších 5% z rozpočtu kraje. Zároveň také některé obce a města hodlají podpořit výměnu kotlů na svém území stejným způsobem. Tímto by občané mohli dosáhnout na finanční podporu až do výše přes 90% z nákladů na pořízení nového kotle.

Podrobnější informace o připravované výzvě naleznou zájemci na webu www.lokalni-topeniste.cz a také se mohou se svými dotazy obracet na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, a to na „kotlíkovou“ linku 595 622 355 a e-mailovou adresu kotliky@msk.cz.

Ke stažení: informační leták