Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskosl. kraje

Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskosl. krajeKrajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 3 nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ve znění nařízení kraje
č. 7/2002 (dále jen „nařízení kraje“)
VYHLAŠUJE
DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ
NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
1. Podle čl. 2 písm. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí období nadměrného
sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek a s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy
vane suchý vítr (dále jen „období sucha“).
2. Podle čl. 4 odst. 1 nařízení kraje je v období sucha zakázáno:
a) plošné vypalování porostů, včetně staré a suché trávy,
b) na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa kouření,
rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
3. Podle čl. 4 odst. 2 nařízení kraje jsou vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby,
hospodařící v lese, v období sucha povinni:
a) vyznačit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování ohně v lese, odhazování
hořících a doutnajících předmětů,
b) udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k požárem nejvíce ohroženým lokalitám) sjízdné a volné,
c) nepoužívat při činnostech souvisejících s hospodařením v lese otevřeného ohně,
d) nespalovat v lese klestí a těžební odpad,
e) kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období nadměrného sucha provádělo spalování klestí.
4. Podle čl. 7 nařízení kraje není v období sucha dovoleno použití lokomotiv s parní trakcí, a to ani
k jednorázovým jízdám.
5. Počátek vyhlášené doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanoví na den vyvěšení tohoto vyhlášení
na úřední desce krajského úřadu. Konec doby stanoví krajský úřad a oznámí jej na úřední desce krajského
úřadu.
Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu