Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Oprava památníku obětem 1. a 2. světové války v Rychalticích

Oprava památníku obětem 1. a 2. světové války v RychalticíchOpravu památníku obětem 1. a 2. světové války v Rychalticích prováděla kamenická firma pana Jaroslava Chovance z Lubojat.

Celá akce byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. smlouvy 01176/2015/KH částkou 39.928,- Kč.

Památník obětem 1. a 2. světové války byl v poměrně zachovalém stavu, statika díla nebyla narušena.
Celkově byl ale povrch památníku znečištěn ulpělými prachovými depozity, mechy a zrněnkami. Výplně spár byly narušeny a polychromie písma byla stržena, písmena byla už méně čitelná.

Nejprve byly silně znečištěné povrchy umělého kamene očištěny tlakovou vodou s regulací tlaku na trysce. V této první fázi byl povrch kamene očištěn od mechů, zrněnek a usazených zčernalých prachových depozitů. Následně byly snímány usazeniny na nápisové desce. Čištění bylo prováděno jednak mokrou cestou pomocí tlakové vody s buničinou, poté chemickou cestou pomocí speciální čistící pasty a tlakové vody.

Očištěné povrchy korozí narušeného umělého kamene byly konsolidovány zpevňovacím prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité a to opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty.

Umělým kamenem byla doplněna místa s úbytkem hmoty, stržené profilační prvky, trhliny, místa stržených druhotně doplněných dožívajících tmelů a výplně spár. Pro doplnění umělým kamenem byl namíchán tmel, který se strukturou a barevností přizpůsobil povaze a charakteru původního kamenného materiálu.
Pro tmel byly použity frakce mramorových drtí a tmel v hmotě byl plně probarven na světle stálými anorganickými práškovými pigmenty. Místa s úbytkem hmoty byla vyspravena nanášením tmelu a následného přebroušení.

Velmi významná a finančně nejnáročnější pak byla oprava písma, kde v mnohých místech už bylo písmo nečitelné a nevýrazné. Proto byla na všechna písmena natažena nová podkladní vrstva a následně polychromována pravým plátkovým zlatem na pozlacovačskou fermež-Mixtion. Ke zlacení písma bylo použito plátkové zlato 23/4 karátů a pozlacovačská fermež Mixtion.

Na závěr proběhla konečná povrchová úprava. Povrchy kamene byly do nasycení napouštěny organokřemičitým hydrofobizačním prostředkem, který ochrání povrchy kamene před působením vody na povrch díla a pronikáním vlhkosti do hmoty kamene, zároveň na dlouhou dobu omezí napadení povrchu kamene bioflórou. K hydrofobizaci byla použita bezbarvá, hydrofobizující impregnace v rozpouštědle pomocí tlakového postřikovače.

Pomník před opravou Pomník před opravou Pomník před opravou

Pomník před opravou Průběh opravy Průběh opravy

Opravený pomník Opravený pomník